یک رسانه لبنانی از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در طرابلس در شمال این کشور خبر داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، منابع لبنانی از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در طرابلس خبر دادند.

این رسانه لبنانی اعلام کرد: این درگیری زمانی رخ داد که معترضان از مواد آتشزا استفاده کردند.

النشره گزارش داد که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از ماشین های آبپاش استفاده می کنند که تاکنون موفقیتی نداشته اند.

این رسانه اعلام کرد: نیروهای امنیتی از گاز اشک آور هم برای دور کردن معترضان استفاده می کنند.

این در حالی است که ساعاتی قبل، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: در جریان اعتراضات روز گذشته ۳۱ نظامی زخمی شدند. ۳۱ نظامی بر اثر حمله و پرتاب سنگ و بمبهای آتشزا و موادآتشزا از سوی برخی معترضان در جریان تظاهرات مورخه ۲۶/۱/۲۰۲۱، در شهر طرابلس، زخمی شدند.

ارتش لبنان در بیانیه خود به خساراتی که به ادوات و تجهیزات نظامی ارتش این کشور وارد شده است، هم اشاره کرد.

در بیانیه ارتش لبنان آمده بود: پنج نفر به سبب حمله به مراکز دولتی و خصوصی و نیز اغتشاش و حمله به نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

این تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی و برای مخالفت با تمدید قرنطینه سراسری که شورای عالی دفاع لبنان اخیرا تا فوریه آینده آن را تمدید کرده است، صورت گرفت.