روزنامه ایندیپندنت، شهر موصل عراق را به دلیل شکنجه وحشیانه اهالی این شهر به دست داعش، شهر خشونت نامید .

به گزارش پرس شیعه، ایندیپندنت روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان شهر خشونت  به قلم پاتریک کوبرن نوشت : داعش در شهر موصل موج جدیدی از وحشیگری را ضد ساکنین این شهر آغاز کرده است .
داعش با مردمی که در شهرهای تحت تصرف خود مانده اند ، بسیار وحشیانه برخورد می کند.
زنان اگر دستوراتی را که داعش درباره پوشش صادر کرده است ، اندکی نادیده بگیرند ؛ گرفتار انواع مجازات ها و شکنجه ها خواهند شد .
داعش از ابزار جدیدی به نام ” گاز انبر شکنجه ” برای مجازات زنانی که پوشش تحمیلی این گروه تروریستی را رعایت نمی کنند، استفاده می کند .
ایندپندنت به نقل از زنی به نام فاطمه که قبلاً مدیر مدرسه ای دخترانه در شهر موصل بود ، نوشت : گازانبر شکنجه داعش برای مجازات زنان به کار می رود، و بسیار دردآور است .
فاطمه اظهار داشت: خواهرم یک بار فراموش کرد که دستکش هایش را بپوشد و داعش با گازانبر شکنجه خود دستان خواهرم را زخمی و خونین کرد.
فاطمه گفت: زخمی های ناشی از شکنجه با گازانبر داعش به مت یک ماه روی دست خواهرم ماند، و هم اکنون همه زنان و دختران موصل از گازانبر شکنجه داعش می ترسند زیر نوک های تیز این گازانبر در بدن فرو می رود.