فعالیتهای مسالمت آمیز مردم بحرین برای دست یافتن به مطالبات دموکراتیک خود همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه، مناطق نزدیک به منامه پایتخت بحرین به ویژه منطقه النویدرات زادگاه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق که در زندان به سر می برد، شاهد تظاهرات و اعتراضهای مردمی بود.

تظاهرکنندگان شعارهایی برای سرنگونی آل خلیفه و آزادی بیش از سه هزار زندانی سر داده و بر پایبندی به اهداف انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکید کردند.

به دنبال برگزاری این تظاهرات ، دادستانی بحرین نیز احکامی برای شخصیتهای مخالف و مذهبی صادر کرد که صدور حکم یک سال حبس برای ابراهیم شریف رئیس جمعیت وعد به اتهام تحریک علیه نظام از جمله آن موارد بود.

همزمان با احضار شیخ محمد الصنقور روحانی برجسته و امام مسجد امام صادق (ع)در الدارز برای بازجویی ؛ شیخ جاسم الخیاط رئیس هیات داوری جمعیت الوفاق به اتهام تحریک علیه نظام که شیخ آن را تکذیب کرد ، به دادستانی احضار شد.

جمعیت الوفاق ، احضارهای اخیر را غیر قابل قبول خواند و هدف از آن را خاموش کردن مردم ، منع آزادی بیان و جلوگیری از فعالیتهای سیاسی دانست .

جمعیت الوفاق تاکید کرد این اقدامات برای خاموش کردن صدای مردم است تا به محافل بین المللی نیز بگوید وضعیت آنگونه که می گویند ، نیست .

الوفاق خواهان پایان هدف قرار دادن و ارعاب روحانیون، فعالان ، سیاستمداران و حقوق دانان با تکرار احضارها و بازداشت ها فقط به بهانه سخن گفتن درباره حقوق بشر شد.

دیده بان حقوق بشر نیز از تحمیل موانع جدید برای آزادی های مذهبی ابراز نگرانی کرد.
شیخ میثم سلمان مسئول بخش آزادی های مذهبی گفت: گام برداشتن در این مسیر نقض آشکار حقوق بشر و آزادی شعائر مذهبی است.

شیخ سلمان از مقامات دولتی خواست به گزارشگر بین المللی اجازه دهند تا برای بررسی موارد نقض آزادیهای مذهبی و تبعیض طائفیه ای به منامه سفر کند.

انجمن حقوق بشر بحرین نیز گفت سخنرانی راشد ال خلیفه وزیر کشور در باره محدودیت آزادیهای مذهبی ، تحریک کننده است.

این انجمن ، راشد ال خلیفه را به مخالفت با قوانینی که ضامن حقوق شهروندان است متهم کرد ، مساله ای که سازمانهای بین المللی حقوقی نسبت بدان هشدار داده و خواهان بررسی آن بودند.