دادگاه وابسته به دولت بحرین یکی از رهبران اعتراضهای مردمی را به یک سال حبس محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه، دادگاه جنایی بحرین دیروز (چهارشنبه) “ابراهیم شریف” دبیرکل سابق جمعیت “وعد” بحرین را به یک سال زندان محکوم کرد.

این دادگاه مدعی شد که دلیل صدور این حکم، تحریک مردم علیه نظام حاکم است.

سازمان عفو بین الملل این حکم را حمله ای نفرت انگیز به آزادی بیان و جدیدترین روش برای برای تعقیب مخالفان دانست.