خبرنگار شبکه العالم، در همراهی ارتش سوریه در آزادسازی منطقه شیخ مسکین، از مدارک و اسنادِ به جا مانده از گروه های تروریستی، گزارشی مستند تهیه کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازالعالم،” ارتش سوریه ضمن خنثی کردن مین هایی که عناصر تروریست پیش از فرار از شیخ مسکین در مناطق مختلف این شهر کار گذاشته بودند، زمینۀ آزادی کامل این شهر را فراهم کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح سوری نیز تاکید کرد که شیخ مسکین، پس از چند عملیات نظامی سرانجام آزاد شد.

به این ترتیب، با فرار عناصر مسلح تروریست از حومۀ شمالی درعا، پرچم سوریه در میدان شهر شیخ مسکین به اهتزاز درآمد و آزادی کامل این شهر اعلام شد. ده ها گروه مسلح تروریست به منظور جلوگیری از فروپاشی خط مقدم در جنگ با ارتش سوریه، این شهر را طعمه ویرانی کرده اند و گردِ ویرانی و خرابی، بر تمام شهر نشسته است.

یکی از فرماندهان میدانی ارتش سوریه به شبکه العالم گفت: اهمیتِ شهر شیخ مسکین از آن جهت است که در میانۀ حومۀ غربیِ و شرقیِ درعا واقع شده است و آزادسازی آن، راه را به روی امدادرسانی گروه های مسلح تروریست که در حومه های شرقی و غربی درعا مستقر هستند، می بندد.

دوربین شبکه العالم، پس از گشتی در شهر شیخ مسکین، تصاویری از مجتمع ۱۸ مارس تهیه کرد که مقر فرماندهی و دیده بانی تک تیراندازان گروه های مسلح تروریست بود. این ساختمان، آخرین ساختمان شهر شیخ مسکین بود که آزاد شد.

دوربین شبکه العالم، همچنین یکی از اتاق های عملیات گروه های مسلح تروریست را به تصویر کشید، تروریست هایی که از مهلکۀ شیخ مسکین جان به در برده بودند، پیش از فرار، مقرهای فرماندهی را به آتش کشیدند تا اسناد وجود عناصر مسلح غیرسوری در میان این گروه ها را پنهان نگه دارند.

دوربین شبکه العالم، کارت های شناسایی عناصری قطری را در بیمارستان صحرایی گروه های مسلح تروریست به تصویر کشید. این بیمارستان، به انواع دارو و تجهیزات پزشکی مجهز است و در آن انواع غذاهای تولید شده در کشورهای خارجی مانند ترکیه و دیگر کشورها مشاهده می شود.
با آزادی شیخ مسکین، اوضاع مناطق جنوبی سوریه تغییر خواهد یافت و این شهر به پایگاهی برای شروع عملیات نظامی ارتش سوریه به سمت دیگر مناطق در حومه درعا تبدیل خواهد شد.

در حال حاضر، توپخانه ارتش سوریه، با استقرار در شیخ مسکین، گلوله باران گروه های مسلحی را در دستور کار قرار داده است، که از این شهر به شهر های “نوا” و “اقطع” گریخته اند.