سفیر ایران در بغداد و وزیر تجارت عراق در خصوص تقویت همکاری های مشترک در زمینه های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از عراقیون، «ایرح مسجدی» سفیر ایران در بغداد با «علاء احمد الجبوری» وزیر تجارت عراق دیدار کرد.

در جریان این دیدار دو طرف در خصوص راه های تقویت روابط مشترک میان ایران و عراق در زمینه های تجاری و اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

آنها هم چنین در خصوص فعال سازی توافقنامه های امضا شده میان ایران و عراق صحبت کردند.

وزارت تجارت عراق اعلام کرد که در جریان این دیدار بر ضرورت افزایش سطح همکاری های اقتصادی میان ۲ کشور و تقویت گذرگاه های مرزی و ترانزیت بین المللی تاکید شد.

وزیر عراقی تاکید کرد که کشورش خواهان تبادل تجارب با ایران در زمینه های اقتصادی و اجرای توافقنامه هایی است که به نفع هر ۲ کشور به شمار می رود.

دو طرف در خصوص سفر قریب الوقوع یک هیأت ایرانی به ریاست وزیر صنایع و معادن کشورمان به عراق نیز صحبت کردند.