وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی مجموعه‌های فعال قرآنی را نوید خوبی برای تحقق پروژه‌های بعدی این کمیسیون دانست.

به گزارش شیعه پرس، سیدعباس صالحی در پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی با بیان این مطلب افزود: کارهای انجام گرفته و طرح‌هایی که امروز رونمایی شد از نقاط قابل ارجاع برای فعالیت‌های قرآنی در آینده باید باشد. هر پژوهش و تحقیق باید مقدمه عمل باشد اینکه متناسب با عمل چگونه باشد، باید تعریفی از سوی دبیرخانه صورت گیرد.

صالحی درباره سه طرح رونمایی شده در این جلسه گفت: مجموعه‌های آماده شده نوید خوبی را برای تحقق طرح‌های بعدی این کمیسیون در طرح‌های مبنایی می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سند ملی توسعه وقف قرآنی، بر ضرورت افزایش کمیت موقوفات قرآنی و افزایش سهم موقوفات و اضافه شدن نیت‌های جدید به موقوفات قرآنی تاکید کرد و افزود: می‌توان به خیرین هم آن را پیشنهاد کرد و هم مدل‌های موفق را برای الگوسازی عرضه کنیم. سند ملی وقف که خود یکی از حوزه‌های پایه است و وقف در فضای افق اسلامی از تعالیم قرآن نشأت گرفته و از بحث‌های پایه بوده است.

صالحی ادامه داد: طرح سازمان دارالقرآن هم برای آسیب شناسی مراسم و همچنین مدیریت جلسات خانگی قرآن یک بستر قابل توجه برای افزایش انس با مفاهیم و حفظ و قرائت قرآن است.

وی درباره طرح جهاد دانشگاهی هم گفت: با تألیف کتاب خبرنگاران قرآنی می‌توانیم خبرنگاران قرآنی موفق داشته باشیم و می‌توانیم وضعیت جشنواره‌های قرآنی را تحلیل کنیم.

صالحی تاکید کرد: پروژه‌های تعریف شده را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم تا پرونده‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره در این حوزه به جا نگذاریم.

وی ادامه داد: در مسیر آماده سازی اقدامات و عرضه کارهای آماده فرم داشته باشیم تا اقدامات در قالب همگرا و هم نواخت شکل بگیرد تا قابلیت ارجاع داشته باشد.

واگذاری سند فضای مجازی به اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی

در ابتدای این جلسه عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این جلسه از سند ملی توسعه وقف قرآنی با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، محتوای آموزشی تولید شده دوره‌های آموزشی ارتقای دانش و مهارت تخصصی کارکنان حوزه تبلیغ و ترویج قرآن کریم و مجموعه مطالعات و دوره‌های تخصصی طراحی شده توسعه نظام تبلیغ و ترویج قرآن کریم رونمایی می‌شود.

وی درباره سند ملی توسعه وقف قرآنی گفت: تهیه و تدوین این سند بر اساس طرحی با همکاری کمیسیون تبلیغ و ترویج قرآن کریم و سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شده است.

در این جلسه برنامه اجرایی سازی برنامه جامع فعالیت‌های قرآنی در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کارگروه قرآن و رسانه گزارشی از روند تدوین تا تصویب این سند در شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کرد.

فقهی زاده پیشنهاد کرد تا تمام برنامه‌های سند قرآن و فضای مجازی به اتحادیه مؤسسات قرآنی واگذار شود و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از نظرات اعضا، گفت: اتحادیه مؤسسات قرآنی حداکثر ظرف دو هفته اولویت‌های خود را به کارگروه قرآن و رسانه ارائه کند و کارگروه نیز آن را به عنوان مصوبه تلقی و به اتحادیه مؤسسات قرآنی واگذار کند.

در این جلسه همچنین عضویت نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به تصویب رسید.

گفتنی است در این جلسه از سند ملی توسعه وقف قرآنی، محتوای آموزشی تولید شده دوره‌های آموزشی ارتقای دانش و مهارت تخصصی کارکنان حوزه تبلیغ و ترویج قرآن کریم و مجموعه مطالعات و دوره‌های تخصصی طراحی شده توسعه نظام تبلیغ و ترویج قرآن کریم رونمایی شد.