سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر از بیهوش شدن ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان الحوض الجاف بحرین خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از منامه پست، سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر در صفحه خود در شبکه اجتماعی تویتر نوشت: این سازمان از ۳۰ مورد کما در بین زندانیانی که در زندان الحوض الجاف اعتصاب غذا کرده اند، خبر دار شده است.
این سازمان افزود: خبرها از تامین نشدن داروی زندانیان بیمار حکایت دارد؛ بویژه بیماران دارای بیماریهای مزمن مثل فشار خون و کلسترول و کم خونی داسی شکل.
سازمان اروپایی – بحرینی حقوق بشر تاکید کرد: زندانیان حق دارند که با خانواده های خود به طور مناسب ملاقات داشته باشند.