حماسه ۹دی پاسخ دندان شکن به دهن کجی بعضی افراد جاهل در جامعه بود و باعث شد توطئه دشمن خنثی شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حوزه، آیت الله محسن فقیهی امروز در درس خارج فقه خود که در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی در قم برگزار شد، به حماسه ۹ دی اشاره کرد و بر اهمیت این مسئله و حضور طلاب در این روز برای پاسداشت شعار الهی ودینی تاکید کرد.

عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه حماسه ۹دی پاسخ دندان شکن به دهن کجی بعضی افراد جاهل در جامعه بود، افزود: حماسه ۹ دی باعث شد این دهن کجی و توهین به شعائر خنثی شود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است حماسه ۹ دی در تاریخ کشور ماندگار شود، حرکت مذبوحانه دشمنان وعوامل آنها را برای ازبین بردن قانون محکوم کرد.

این استاد حوزه افزود: مردم ایران اسلامی با حضور در روز ۹ دی اعلام کردند که همواره پشتیبان قوی برای انقلاب و اسلام و دین و نظام و رهبری هستند.

آیت الله فقیهی با بیان اینکه در هر کشوری مشکلاتی است و مشکلات نباید باعث شود، مردم وفاداری و اعتماد به قوانین کشور و نظام و مسئولین را از دست دهند، گفت: قرار نیست در هر کشوری که بعضی ها قانون را نمی پذیرند به میدان بیایند و لشگر کشی کنند و اموال بیت المال را از بین ببرند؛ بلکه برای این نوع مسائل، قوانین طراحی شده و از آن طریق لازم است عمل کرد.