اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، وزیر کشور، دادستان کل افغانستان و سفیر این کشور در هلند را معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ژنرال «تاج محمد جاهد» را به عنوان وزیر کشور، «فرید حمیدی» را به عنوان دادستان کل افغانستان و «نور الحق علومی» را نیز به عنوان سفیر افغانستان در هلند معرفی کرد.

در خبری که از سوی کاخ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شد آمده است: اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت امور پارلمانی گفته است که نامزدهای معرفی شده را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

ژنرال«تاج محمد جاهد» قبل از این به عنوان فرمانده تیپ ۲۰۷ ظفر در غرب افغانستان انجام وظیفه می کرد. پیش از این چندین بار گزارش هایی در مورد استعفای «نورالحق علومی» وزیر کشور افغانستان منتشر شده بود اما این خبر از سوی مقامات وزارت کشور تکذیب شد. علومی حدود سه هفته پیش استعفای خود را به اشرف غنی ارسال کرد.

گفته می شود علومی در حالی استعفا نامه خود را به رئیس جمهور افغانستان تقدیم کرد که درخواست جابجایی در معاونت امنیتی وزارت کشور افغانستان با مخالفت شدید «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی مواجه شد. در همین حال «نور الحق علومی» به عنوان سفیر افغانستان در هلند منصوب شده است.

با تغییراتی که در وزارت کشور افغانستان ایجاد شده است، گفته می شود ژنرال «رحمان رحمانی» به عنوان معاون ارشد امنیتی این وزارتخانه منصوب شود.