مدیر کل موسسه مدیران انگلیس موسوم به “آی او دی” گفت: انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا احتمالا با یک دهه نااطمینانی اقتصادی روبرو خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از رویترز، سیمون واکر مدیر کل موسسه مدیران انگلیس تاکید کرد: اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، سالها با از دست رفتن فرصت های شغلی، افزایش قیمتها و کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا احتمالا با ۱۰ سال نااطمینانی اقتصادی روبرو خواهد شد که این مساله برای بسیاری از کسب و کارها آزاردهنده است.

موسسه مدیران انگلیس شامل ۳۵ هزار مدیر از شرکتهای متوسط و کوچک این کشور است. واکر افزود: اکثر مدیران تجاری انگلیس خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند.

اظهارات وی در شرایطی است که ۱۹۷ مدیر شرکتهای بزرگ انگلیسی روز سه شنبه نامه ای را در حمایت از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا امضا کرده اند.

در این نامه امده است: کسب و کار نیاز به دسترسی نامحدود به بازار اروپا با ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد تا به روند رشد ، سرمایه گذاری و اشتغال ادامه دهد.

واکر اظهار داشت: شرکتهای متوسط و کوچک انگلیس از جمله آسیب پذیرترین شرکتهایی خواهند بود که در صورت خروج از اتحادیه اروپا به شدت متضرر می شوند چرا که اکثر صادرات این شرکتها به بازار اروپا است نه چین و هند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرده است که همه ‌پرسی برای عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در ۲۳ ژوئن (۳ تیر) برگزار خواهد شد.