نیروهای عراقی ۱۷ کیلومتر از مناطق غربی شهر شرقاط را آزاد کردند.

به گزارش پرس شیعه، جبار المعموری از فرماندهان بسیج مردمی روز پنجشنبه گفت: نیروهای پلیس، ارتش و بسیج مردمی عملیاتی پیشدستانه را از چند محور آغاز کردند و طی چند ساعت توانستند ۱۷ کیلومتر از اراضی منطقه “الجزیره” در غرب شرقاط را آزاد کنند.
المعموری به شبکه سومریه نیوز تأکید کرد: پیشروی نیروهای بسیج مردمی و ارتش و پلیس بسیار سریع بود و در جریان درگیری‌ها با عناصر داعش شمار بسیاری از آنان از پا درآمدند.
وی خاطرنشان کرد، نیروهای عراقی با تقویت مواضع خود، در حال پشتیبانی از این دستاورد امنیتی هستند.
شرقاط از ژوئیه ۲۰۱۴ تحت کنترل داعش است و یکی از پایگاه های مهم این گروه تروریستی در صلاح الدین به شمار می‌آید.