در پی فروپاشی خط مقدم داعش در حومه منطقه الشرقاط، روبان قرمزها به این منطقه اعزام شدند.

به گزارش پرس شیعه، یک منبع بومی در استان صلاح الدین، روز پنج شنبه فاش کرد: یگانی از نیروهای رزمی “ارتشِ شرایط سخت” که گارد ویژۀ ابوبکر بغدادی سرکردۀ داعش است، و به سبب داشتن روبان هایی قرمز بر بازوی راست خود، به روبان قرمزها معروفند؛ به موصل اعزام شدند. روبان قرمزها در پست های ایست بازرسیِ خارج از حومۀ شرقاط مستقر شدند و بازرسیِ دقیق اوراق هویت عابران را در دستور کار قرار دادند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، به وبگاه شبکه السومریه گفت: فرماندهی داعش در الشرقاط، به این دلیل به این نیروها متوسل شد که یکی از خطوط دفاعی این گروه تروریستی از هم پاشید و نیروهای آن طی دو روز گذشته پا به فرار گذاشتند. علت فرار این نیروها، از بین رفتن روحیۀ مبارزه در این نیروها و وحشتِ آنان از پیشروی نیروهای امنیتی و بسیج مردمی عراق به سمت الشرقاط برای آزاد این منطقه بود.

وی افزود: نیروهای روبان قرمز، رایانه هایی در اختیار دارند که حاوی عکس عناصرِ فراری داعش است، آن ها می خواهند با افزایش بازرسی و پیگردِ، این عناصر را بازداشت کنند.

منطقه الشرقاط از ژوئن ۲۰۱۴، به اشغال گروه تروریستی داعش در آمد و پس از آزادسازی بیجی، به مهم ترین مرکزِ داعش در استان صلاح الدین تبدیل شد.