انفجارهای تروریستی در شمال غربی “بغداد” چندین شهید و مجروح برجا گذاشت.

به گزارش پرس شیعه، نخستین انفجار داخل حسینه “رسول الاعظم” (ص) در منطقه الشعله روی داد که بر اثر آن شماری شهید و یا مجروح شدند.

دومین انفجار نیز پس از مدت کوتاهی در همین منطقه روی داد که بر اثر آن شماری از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند.