قهرمان شطرنج تونس، از رقابت با نماینده رژیم اشغالگر خودداری کرد و شانس قهرمانی جهان را از دست داد.

به گزارش پرس شیعه، محمد حمیده، شطرنج باز ۱۳ ساله تونسی از رقابت با حریف صهیونیست خود در مسابقات بین المللی شطرنج در آلمان کنار کشید و در نامه ای به هیات داوران نوشت، با قاتل برادرانم مسابقه نمی دهم، مبارزه من با وی در قدس خواهد بود. نشستن من با وی بر سر یک میز، عادی سازی روابط محسوب می شود.
وی که توانسته بود با غلبه بر دیگر رقبا به فینال این مسابقات برسد، دفاع از فلسطین را بر قهرمانی ترجیح داد و از مسابقات کناره‌گیری کرد.

سه سال پیش نیز وی از مرحله نهایی مسابقات کنار رفته بود تا بر اساس قوانین بازی ها، با رقیب صهیونیست خود دست ندهد.
محمد حمیده در آن زمان در مصاحبه ای گفته بود: مسابقات شطرنج باید با دست دادن شروع شود و با دست دادن نیز پایان یابد اما من حاضر نیستم با اشغالگران قدس دست دهم.
نامه محمد، نشان می دهد که موضوع فلسطین همچنان در قلوب ملت های عرب وجود دارد و همه تلاش ها برای از بین بردن فرهنگ مقاومت، بیهوده بوده و نتوانسته است آن را از ذهن ملت ها پاک کند.