سخنگوی کاخ سفید با هدف سرپوش نهادن بر رقابت اوباما با پوتین، به رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرد که برای روان‌درمانی اقدام کند.

به گزارش پرس شیعه؛ جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مدعی شد؛ تلاش پوتین برای خودنمایی در برقراری آتش‌بس در سوریه بر اثر “علل روانی” است که چه بسا نیازمند روان‌درمانی باشد.

ارنست این عبارات را در پاسخ به خبرنگاری مطرح کرد که پرسیده بود: “آیا حضور روز پنجشنبه اوباما در نشست شورای امنیت ملی آمریکا در وزارت خارجه این کشور، به خاطر رقابت با پوتین و خودنمایی در برابر دوربین ها بوده است؟”

اما سخنگوی کاخ سفید که از این پرسش راضی به نظر نمی رسید، به جای توضیح دربارۀ دلیل رقابت اوباما با پوتین، مدعی شد که «اوباما بیش از آن که به نشان دادن خود فکر کند، به منافع کشورش می اندیشد؛ بر خلاف پوتین که می خواهد خود را برتر از اوباما نشان دهد».