هزاران نفر از هواداران جریان صدر، صبح جمعه به منظور شرکت در تظاهرات ضد فساد بنا به دعوت مقتدا صدر، در میدان التحریر در مرکز بغداد تجمع کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ در روز جمعه ۷ اسفند ماه، بغداد شاهد تدابیر امنیتی گسترده ای شامل منع رفت و آمد در خیابانهای نزدیک به میدان التحریر به منظور تأمین امنیت شرکت کنندگان در این تظاهرات است.

گفتنی است مقتدا صدر از دو روز پیش برای گفتگو با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، درباره تشکیل دولتی که قادر به تأمین انتظارات مردم باشد، وارد بغداد شده است.

تشکیل هر چه سریعتر دولت تکنوکرات طبق جدول زمانی و حل بحرانهایی که به دلیل سهمیه بندی در قدرت گریبانگیر روند سیاسی در عراق شده است، درخواستهای احتمالی صدر از نخست وزیر عراق خواهد بود.

رهبران جریان صدر تأکید کرده اند که وی به هدف تشکیل دولت تکنوکرات با شرکت افراد مستقل برای خروج از بحران سهمیه بندی، وزرای خود را از دولت العبادی خارج خواهد کرد همچنین انتظار می رود صدر مجازات عوامل فساد اداری و هدر دادن اموال دولتی را خواستار شود.