وزارت کشور آلمان فاش کرد که ۱۳۰ هزار پناهجوی خارجی در این کشور ناپدید شده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ بیانیه وزارت کشور آلمان حاکی است که ۱۳۰ هزار پناهجو ناپدیده شده اند و معلوم نیست که در کجای آلمان به سرمی برند.

روزنامه “زود دویچه سایتونگ” آلمان نوشت: سند منتشر شده از سوی کارشناسان وزارت کشور آلمان نشان می دهد که نزدیک به ۱۳ درصد از مجموع پناهجویان، در این کشور متواری شده اند.

پلیس آلمان گفت: این شمار از مهاجران بعد از عبور از مرز در مراکز ویژه ثبت نام نکرده اند و به احتمال زیاد یا پیش نزدیکان خود در کشورهای اتحادیه اروپا رفته اند، یا اینکه به طور غیرقانونی در آلمان مانده اند.

آلمان سال گذشته پذیرای یک میلیون و یکصد هزار پناهجو از خاورمیانه و شمال آفریقا بود.

محافل سیاسی-اجتماعی آلمان از آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور خواستند که جلوی ورود پناهجویان را بگیرد؛ اما او این امر را در تضاد با قانون اساسی آلمان دانست و با آن مخالفت کرد.