عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در جمع نمایندگان نهادهای بین المللی و سفرای کشورهای خارجی خواستار کمک ۳۹۳ میلون دلاری برای افغانستان شد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از خبرگزاری «افق»، عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در برنامه فراخوان کمک های بشردوستانه برای افغانستان در سال ٢٠١۶ که توسط موسسات بین المللی و اداره ملی مبارزه با حوادث ترتیب شده بود با حضور وزیران مربوطه، نمایندگان نهادهای بین المللی و کشورهای شرکت کننده گفت: شفافیت و کارایی کمک های بشردوستانه مسئولیت همگانی است.

وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: در فراخوان سال گذشته ۴۱۷ میلیون دلار به افغانستان کمک شد. اما جامعه جهانی و همکاران بین المللی ۴۲۴ میلیون دلار را برای کمک های بشردوستانه در افغانستان اختصاص داده اند. این نشان دهنده تعهد و همکاری جامعه بین المللی با مردم و دولت افغانستان است.

عبدالله با ابراز خرسندی از دستاوردهای سال گذشته برای تامین نیازمندی ها افغانستان گفت: در بیش از یک دهه گذشته، کمک های زیادی در بخش های بهداشت، اسکان آوارگان، آسیب دیدگان حوادث طبیعی و ناامنی ها از سوی همکاران جهانی صورت گرفته است. با توجه به ضرورت آسیب دیدگان و نیازمندان به کمک های بشری، دولت افغانستان خواهان تداوم و تقویت این روند است.

در همین حال «مارک باودن» مسئول و هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان با تاکید بر ضرورت فوری کمک ها برای آسیب دیدگان و نیازمندان افزود: با توجه به محاسبات افغانستان در سال جاری ۳۹۳ میلیون دلار کمک نیاز دارد.

با این مبلغ برای ۳.۵میلیون نفر مواد بهداشتی، مواد غذایی، جلوگیری از سوء تغذیه کودکان، آسیب دیدگان ناامنی ها و آوارگان حوادث طبیعی و سایر موارد کمک صورت می گیرد.

عبدالله عبدالله در ادامه افزود: مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته است و همچنین تجربه سال گذشته نشان می دهد که در سال۲۰۱۶ برای ساخت سرپناه فوری و اقلام غیر غذایی۵۳ میلیون دلار و در بخش غذایی و زراعت ۱۱۰ میلیون دلار، در بخش بهداشت ۳۹ میلیون دلار و در بخش آب آشامیدنی بهداشتی ۲۰ میلیون دلار نیاز است.