رسانه ها از اقدام عجیب عربستان در تحریم چهار شرکت به اتهام ارتباط با حزب الله لبنان خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ دیلی استار اشاره ای به جزئیات و اینکه این چهار شرکت مربوط به کدام کشور و یا کشورهایی می شوند نکرده است.

گویا این تحریم ها به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان اعمال شده اند.

علاوه بر این چهار شرکت گویا وزارت کشور عربستان سه فرد حقیقی را نیز در لیست تحریم های خود قرار داده است.