دولت مغرب در پی لغو توافقنامه مبادله تولیدات کشاورزی و صیادی با اتحادیه اروپا، تماس‌های خود را با این اتحادیه قطع کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالاله بنکران نخست وزیر مغرب، توقف تماس های کشورش با اروپا را در پی حکم دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد.

این حکم روز دهم دسامبر گذشته درخصوص لغو توافقنامه مبادله تولیدات کشاورزی و صیادی بین دوطرف صادر شد زیرا تولیدات منطقه صحرای غربی را شامل می شد.

بر اساس این حکم، توافقنامه نباید شامل حال منطقه صحرای غربی مورد مناقشه بین مغرب و الجزایر باشد.

دولت مغرب درپی نشست هفتگی خود اعلام کرد که این حکم را نمی پذیرد و آن را “دارای ماهیت سیاسی محض و مغایر با قوانین بین المللی و مصوبات شورای امنیت” می داند.

بنکران در جلسه دولت گفت: متاسفیم که مجبور هستیم تماس ها با اتحادیه اروپا را قطع کنیم تا اینکه این اتحادیه به ما توضیح دهد چه دلایلی باعث شده که در برهه اخیر با رفتار مطلوبی نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که به دستور محمد ششم شاه مغرب، با ریبر جوی سفیر اتحادیه اروپا دیدار؛ و حکم دادگاه را مردود و خطرناک توصیف کرده است.

بنکران افزود: به ریبر جوی گفتنم که مسئله صحرا یک مسئله تجاری نیست بلکه مسئله موجودیت یا عدم موجودیت است.

سخنگوی دولت مغرب نیز گفت: دولت مغرب در انتظار دریافت توضیحات ضروری و ضمانت های لازم از سوی طرف اروپایی است و تصمیم گرفته که تماس با نهادهای اروپایی را – به استثنای تماس های مربوط به این توافقنامه و حکم دادگاه تعلیق کند.

جبهه پولسیاریو در شکایت خود به حکم دیوان دادگستری اروپا خواستار مستثنی شدن منطقه صحرا از این توافقنامه شده بود.

مغرب به ساکنان منطقه صحرا خودمختاری داده است؛ در حالی که الجزایر از جبهه پولیساریو در این منطقه که خواهان استقلال است، حمایت می کند.