فایل سخنرانی احمد پاکتچی در نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی با موضوع «نگاشت های بنیادی در اعداد ۲ تا ۵ بر پایه ریشه شناسی را در ادامه می توانید بشنوید.

به گزارش پرس شیعه، سخنرانی احمد پاکتچی استاد دانشگاه امام صادق در نخستین همایش ملی معنی شناسی شناختی با موضوع «نگاشت های بنیادی در اعداد ۲ تا ۵ بر پایه ریشه شناسی» که در روز ۱۵ دی ماه در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراد شد را در اینجا می توانید بشنوید.

پرسش اصلی در این سخنرانی این است که اقوام گوناگون در پیش از اینکه ذهن ریاضی برای دریافت اعداد پیدا کنند و زمانی که هنوز به صورت ریاضی به اعداد نگاه نمی کنند الگوهایشان برای درک عدد چه چیزی بوده است.