دهها مزدور عربستان حین تلاش برای پیشروی در مناطق “نهم” و “جدعان غربی” در استان “مأرب” کشته و شماری زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری یمن “سبأ” اسامی ۱۹ مزدور کشته شده از جمله سرکردگان آن را در عملیات ارتش و کمیته های مردمی منتشر کرد.
منبعی در ارتش یمن تأکید کرد که ارتش و کمیته های مردمی مانع پیشروی مزدوران از سه محور به طرف کوه استراتژیک “الحمره” و مناطق اطراف آن در غرب استان مأرب شدند.
وی خاطرنشان کرد که ۱۲ مزدور از جمله “احمد صالح الشلیف” از سرکردگان آنان کشته شدند.
به گفته این منبع یمنی، جنگنده های سعودی نیز بیش از ۵۰ حمله هوایی به مناطق الجدعان و نهم به منظور پوشش هوایی پیشروی مزدوران عربستان انجام دادند.
مأرب شهری باستانی و مرکز استان مأرب در کشور یمن است.