پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل نشست «سخنی در باب تعریف و حدود نظریه سیاسی» را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل نشست سخنی در باب تعریف و حدود نظریه سیاسی را با حضور پگاه مصلح برگزار می کند.

این نشست سه شنبه ۲۶ بهمن ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آئینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.