گروه تروریستی تکفیری داعش تصاویر جدیدی از کمین علیه واحدهای زرهی ارتش مصر در شبه جزیره سینا منتشر کرده است.

به گزارش پرس شیعه،گروه تروریستی تکفیری داعش تصاویر جدیدی از کمین علیه واحدهای زرهی ارتش مصر در شبه جزیره سینا منتشر کرده است.

بنابر این گزارش، در این عملیات، تروریستهای داعش بمب کناره جاده ای در مسیر یک تانک ام ۶۰ ارتش مصر در حاشیه شهر “شیخ زوید” واقع در شمال شبه جزیره سینای این کشور منفجر کردند که به انهدام کامل و کشته شدن کلیه سرنشینان آن منجر شد. داعش از سال گذشته و همزمان با اوجگیری ناارامی های پس از کودتای نظامیان مصری در شبه زیره سینا اعلام موجودیت کرد. در درگیریهای به وقوع پیوسته میان تروریستها و نیروهای نظامی و امنیتی مصر صدها تن از دو طرف کشته شده اند.

pressshia