ژان پل لابورد مدیر کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل طی سخنانی به ارائه گزارش در خصوص آمار زنان خارجی عضو گروه تکفیری داعش پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از القدس العربی، «ژان پل لابورد» مدیر کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل طی سخنانی اظهار داشت: ۳۰ درصد از افراد خارجی که برای گروه تروریستی داعش در مناطق تحت کنترل این گروه مشغول جنگ هستند، زن هستند و نسبت به افزایش شمار دخترانی که به گروه تکفیری داعش می پیوندد، هشدار داد.

وی در همین راستا تصریح کرد: ۵۵۰ نفر از زنان اروپایی با سفر به مناطق تحت تسلط داعش، به عضویت این گروه تروریستی درآمده اند که بسیار تعجب انگیز است.

ژان پل لابورد با اشاره به بازگشت این زنان تروریست به کشورهای خود در اروپا عنوان کرد: بیشتر این افراد در طول زمان حضور خود در این گروه تکفیری دست به اقدامی ترویستی نزده اند اما برخی دیگر که مبادرت به اقدامات تروریستی کرده اند، در این زمینه بسیار ماهر شده اند و این امر موجب شده که اقداماتی مانند حوادث و انفجارهای پاریس از سوی آنان رخ دهد.

وی در خصوص محاکمه تروریست ها و زندانی کردن آنها نیز تصریح کرد: این موضوع باید با دیده واقع بینانه بررسی گردد؛ زیرا احتمال دارد تروریست ها در زندان که پناهگاهی امن برای آنها محسوب می شود، نسبت به ارتباط با دیگر افراد مشابه خود، جذب اعضاء جدید و شبکه سازی برای اقدامات تروریستی و حتی فرماندهی جنایت هایی تروریستی در خارج از زندان مبادرت کنند.