استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی نسبت به عواقب نقض آتش بس سوریه از سوی هر یک از طرف ها هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از الیوم السابع، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی سخنانی در خصوص آتش بس سوریه گفت: در صورتی که هر یک از طرف ها آتش بسی که از ساعت ۲۲ به وقت محلی سوریه برقرار شده است را نقض کند، استفاده از گزینه نظامی به عنوان حربه آخر در دستور کار قرار می گیرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: گزارش های حاصل نشان می دهد که در دقایق نخستین آغاز آتش بس، ۲ شهر دمشق و درعا شاهد نقض آتش بس بوده اند اما بلافاصله آرامش این ۲ شهر بازگشته است.

دی میستورا افزود: کشورهای حامی صلح در سوریه روز شنبه در ژنو به منظور بررسی روند اجرای آتش بس دیدار خواهند کرد.

وی عنوان کرد: این فرصت پایانی است تا مردم سوریه که طی ۵ سال اخیر دچار رنج های بسیاری شده اند، شاهد وضعیت بهتری باشند.