نخست وزیر عراق با اعلام اینکه برای دستیابی به دموکراسی مطلوب باید اختلافات را کنار گذاشت بر ضرورت مقابله با فساد تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از النشره، حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز اظهار داشت: اصلاحات در عراق باید از داخل انجام شود و برای دستیابی به دموکراسی مطلوب باید اختلافات را کنار گذاشت.

وی خواستار تفاهمات در منطقه به جای مناقشه و درگیری شد و اعلام کرد: عراق در حال حاضر درگیر جنگ با تروریسمی است که میان دین و مذهب تفاوتی قائل نیست.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: باید برای همزیستی دینی، اجتماعی، ملی و سیاسی ساز و کاری تعیین کرد. هیچ فراکسیون سیاسی به دور از فساد وجود ندارد. احزاب سیاسی ما دموکراتیک نیستند. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که نهادهای امنیتی از احزاب حمایت کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما باید با فساد که منجر به فروپاشی امنیتی شد مبارزه کنیم. باید طرف هایی که اموال مردم را به تاراج می برند رسوا کرد، هزاران پروژه تعریف شده است که ما به آنها نیاز نداریم و باعث هدر رفتن بیت المال می شود و فساد به بار می آورد.