یک مبلغ وهابی ادعا کرد که افزایش تعداد نوازادن دختر در مقایسه با نوزادان پسر در عربستان توطئه غرب است .

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه سعودی “المرصد” روز شنبه به نقل از “علی المالکی” نوشت: کشورهای غربی با تزریق ماده ای به گوشت های صادراتی به عربستان، باعث می شوند که ژن های تولید نوزاد پسر در زن و مرد نابود شود، و همین امر باعث افزایش تولد نوزادان دختر شده است .
المالکی در مصاحبه ای تلویزیونی گفت : غرب می داند که مردان بازو و قدرت نظامی هر کشوری هستند، و به همین دلیل می خواهد که مردان کشورهای دیگر را کاهش دهد.
روزنامه “عکاظ” چاپ عربستان نیز به نقل از این مبلغ سعودی نوشت: علی المالکی یک ماه پیش دختران را ننگ و عار خوانده بود .
کاربران شبکه های اجتماعی اظهارات مبلّغ وهابی عربستانی را نادرست و مغایر با یافته های علمی دانستند .
“ابراهیم ابالحسن” متخصص تغذیه گفت: علی المالکی و امثال وی در گفته های خود به یافته ها و حقایق علمی استناد نمی کنند.
اباالحسن گفت : المالکی برای اثبات ادعای خود باید دلیل و مدرکی ارائه کند.
“خالد المدنی” مشاور خوراک درمانی نیز گفت : نمی توان غذا یا نوشیدنی خاصی را به مردم توصیه کرد و گفت که این خوراک یا نوشیدنی خاص در تولد نوزاد پسر یا نوزاد دختر تأثیر دارد و ادعای تأثیر خوراکی خاص در تعیین جنسیت نوزاد خرافه ای بیش نیست لذا اظهارات علی المالکی مبنای علمی ندارد.