کشته شدن یک نظامی دیگر اماراتی در یمن

به گزارش پرس شیعه؛ منابع اماراتی کشته شدن یک نظامی دیگر این کشور را در یمن تایید کردند.تاکنون شمار زیادی از اماراتی ها و سعودی ها در عملیات یمنی ها کشته شده اند.