کمیسیون اروپا دولت فرانسه را به علت افزایش آمار بیکاری مورد انتقاد قرار داد .

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از دی ولت، کمیسیون اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرد: پیشرفت های فرانسه در زمینه اصلاح و حمایت از مشاغل محدود و عملکرد دولت در زمینه بازار کار رضایت بخش بوده است.

در این گزارش آمده است: در عین حال نرخ بیکاری در فرانسه از مرز ۱۰ درصد گذشته، متقاضیان شغل تنها به آموزش محدود دسترسی دارند و خدمات دیگری به آنها ارائه نمی شود.

براساس نتایج نظرسنجی مؤسسه ایفوپ ، تنها ۱۹ درصد از مردم فرانسه نسبت به کاهش بیکاری در این کشور و تحقق وعده اولاند در خصوص واژگون شدن منحنی بیکاری در کشور امیدوارند و ۸۱ درصد فرانسویان امیدی به تحقق این امر تا پایان سال ۲۰۱۶ ندارند.

دولت فرانسه نتوانست به وعده های خود در سال ۲۰۱۵ میلادی جامه عمل بپوشاند.