وزیر کشور اوکراین از آموزش واحدهای نظامی ویژه برای بازپس گیری شبه جزیره کریمه از روسیه خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از راشا تودی، در حالی که «پترو پروشنکو» در حال تقویت حضور نظامی اوکراین در مرزهای شبه جزیره کریمه است، «آرسن آواکف» وزیر کشور اوکراین از آموزش واحدهای نظامی ویژه برای بازپس گیری شبه جزیره کریمه از روسیه خبر داد.

وی گفت: ما با همکاری تاتارهای کریمیه ای مقیم اوکراین در حال آموزش مردانی هستیم.

وی بدون اشاره به جزئیات بیشتری در این خصوص گفت: ما در حال کار کردن بر روی پروژه ای هستیم که امکان بازگرداندن کریمه را می دهد.

در پی نا آرامی ها در شرق اوکراین جدایی طلبان شرق این کشور که طرفدار روسیه هستند با برگزاری رفراندومی به جدایی خود از اوکراین و الحاق به روسیه رای دادند.