نشست «غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری» به همت مرکز تحقیقات امام علی (ع) برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ پنجاهمین نشست علمی مرکز تحقیقات امام علی (ع) به موضوع «غدیر در آراء و اندیشه های مقام معظم رهبری» اختصاص دارد.

در این نشست اسماعیل دانش، از اندیشمندان کشور افغانستان در خصوص موضوع نامبرده سخنرانی می کند.

علاقمندان به حضور در این نشست می توانند روز دوشنبه ۱۷ اسفندماه ساعت ۱۰ صبح در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حاضر شوند.