وزیر دارایی انگلیس در گفتگویی از تلاش دولت برای یافتن بهترین مدل اقتصادی پس از برگزیت سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه؛ «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی انگلیس در گفتگو با روزنامه ولت ام زونتاگ اظهار داشت: هنوز امیدواریم که انگلیس در بخش هایی از حوزه اقتصاد همچنان در محدوده اتحادیه اروپا باقی بماند.

وی با اشاره به نظام مالیاتی و اوضاع اقتصادی در انگلیس خاطرنشان کرد: برگزیت سبب بروز برخی تغییرات در سیاست های اجرایی انگلیس می شود که بحث اقتصاد نیز در آن مستثنی نیست.مقامات دولتی و کارشناسان مدتی است که برای تعیین یک مدل اقتصادی مناسب با برگزیت در تلاش هستند.

مردم انگلیس در همه پرسی ۲۳ ژوئن با رای به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رویداد مهمی را در این کشور رقم زدند. کارشناسان معتقدند که مراحل اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن است بین ۷ تا ۱۰ سال به طول انجامد.