دولت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر محتوای کتاب های درسی مقاطع مختلف تحصیلی این کشور را به نفع رژیم اسرائیل تغییر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ سایت صهیونیستی “المصدر” به گرم شدن بیشتر روابط بین دولت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر و رژیم اسرائیل و زمینه سازی در این زمینه پرداخت و به نقل از یک تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در رادیوی رژیم اسرائیل از زمینه سازی دولت السیسی برای تغییرنگرش مصری ها نسبت به رژیم اسرائیل از جمله با عوض کردن محتوای کتاب های درسی به نفع این رژیم خبر داد.

به گفته ” جاکی خوجی ” تحلیل گر رژیم اسرائیل، از زمان انتخاب عبدالفتاح السیسی به عنوان ریاست جمهوری مصر، اصلاحاتی در کتابهای درسی در وزارت آموزش مصر در حال انجام است.

او افزود: وزارت آموزش مصر مطالب بیش از هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب آموزشی از کلاس اول تا دوازدهم را تغییر داده است.

خوجی گفت: برخی از تغییرات درباره توافق صلح اسرائیل و مصر است که در کتابهای درسی کلاس نهم بدان اشاره شده است.
او بیان کرد : کتابهای درسی آشکار و به درستی به توافق صلح می پردازد و بیان می کند که توافق صلح برقرار شده از سال ۱۹۷۹ میلادی، مبتنی بر عقب نشینی کامل اسرائیل از سینا – که سال ۱۹۶۷ اشغال شد- و همچنین پایان جنگ است.

جاکی خوجی تصریح کرد: همچنین این بند توافق که دو طرف روابط فرهنگی سیاسی و اقتصادی دوستانه ای بایکدیگر داشته باشند، اقتباس شده و در کتب گنجانده شده است.

وی همچنین افزود: تغییر دیگر کتابهای درسی مربوط به حذف بخشهایی است که نقش جنبش اخوان المسلمین در تاریخ مصر را می ستاید؛ بخشهایی که در دوره حکومت محمد مرسی به دست رهبران اخوان گنجانده شده بود.

یکی دیگر از تغییرات، مربوط به بررسی نقش حسنی مبارک در جنگ اکتبر سال ۱۹۷۳ است؛ به گونه ای که وی در دوره ریاست جمهوریش در کتابهای درسی به عنوان “بزرگترین پیروز” در جنگ اکتبر معرفی شده بود؛ اما امروز در کتابهای جدید تاریخ، فقط وی به عنوان فرمانده ای معرفی می شود که در نیروی هوایی خدمت کرده است.