وزیر امور خارجه آلمان با اعلام رضایت از پایبندی به آتش بس توافق شده در بسیاری مناطق سوریه، خواستار گفتگوهای سیاسی واقعی در این کشور شد.

به گزارش پرس شیعه؛  “فرانک والتر اشتاین مایر”، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه “دی ولت” آتش بس برقرار شده در سوریه را فرصتی برای یک استراحت کوتاه واقعی دانسته و درباره تحولات در سوریه از زمان برقراری آتش بس توافق شده ابراز خوش بینی کرده و خواستار گفتگوهای سیاسی واقعی در این کشور شد.

وی همچنین تاکید کرد که در همه جا آتش بس توافق شده بلافاصله و صد در صد اجرا نشده است، البته برای اولین بار یک فرصت برای یک استراحت کوتاه واقعی ایجاد شده است.

اشتاین مایر همچنین تاکید کرد که برای اولین بار بعد از سال ها در هزاران سوری این امید بیدار شد که یک روز بدوم بمب، بدون موشک و بدون ترس را تجربه کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در بخش های وسیعی از این کشور شرایط آرام تر شده است همچنین تصریح کرد: با هر ساعتی که در آن آتش بس توافق شده اجرا می شود برای میلیون ها سوری نه تنها در این کشور بلکه همچنین برای آن هایی که در دنیا از جنگ و ترور فرار کرده اند امید برای صلح در سوریه افزایش می یابد.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین از بشار اسد درخواست کرد که امکانات بیشتری برای کمک های انسانی فراهم کند. ما باید از فرصت آتش بس استفاده کنیم تا همچنین دسترسی بشر دوستانه رابهبود بخشیم. در این زمینه مسئولیت در درجه اول با دولت سوریه است.

وی همچنین خواستار گفتگوهای نیروهای سیاسی در سوریه که فرستاده ویژه سازمان ملل در این کشور هم پیشنهاد آن را داده بود شد.

اشتاین مایر تصریح کرد که بدون دگرگونی سیاسی واقعی آتش بس به صورت دائمی در سوریه دوام نخواهد داشت.