اتحادیه اقلیت ها، مؤسسات فلسطینی مقیم در اروپا اجرای حکم مجرمانه اعدام برای سه جوان فعال بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد و این اقدام را جنایتی انسانی و سیاسی توصیف کرد.

به گزارشپرس شیعه؛ اتحادیه اقلیت ها، مؤسسات فلسطینی مقیم در اروپا اجرای حکم مجرمانه اعدام برای سه جوان فعال بحرینی توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد و این اقدام را جنایتی انسانی و سیاسی توصیف کرد.

در بیانه ای که اتحادیه پایداری و مقاومت صادر کرده است، حمد عیسی حاکم بحرین “کوتوله” ای نامیده شده که از سوی رژیم وهابی تروریستی عربستان حمایت می شود. این بیانیه تاکید کرد: حمایتی که حاکم بحرین از آل سعود، سازمان اطلاعات موساد اسرائیل و انگیس دریافت می کند، این رژیم را در اجرای حکم اعدام این جوانان جرأت بخشیده است؛ این جوانان که تنها گناه آن ها همراهی در تظاهرات ملت مقاوم بحرین در برابر ستم، استبداد و فساد آل خلیفه، و آزادی و دموکراسی خواهی بود. این بیانیه تفرقه افکنی مذهبی، طائفه ای و سیاست “تفرقه بیانداز حکومت کن” و لغو تابعیت رهبران ملی و مترقی را محکوم کرد.

این بیانیه هم چنین افزود: با وجود مشکلات داخلی و بحران های پیچیده که امنیت و استقرار بحرین را در هم کوبیده است، می بینیم که “کوتولۀ دیکتاتور” با تمام بی شرمی و بی توجهی به حوادث جاری کشور با برخی از نزدیکان در قایق تفریحی خود به همراه هوس بازان آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در سواحل مراکش و فرانسه به گردش و خوشگذارنی می پردازد.