یک ساختمان سابق اداری در ایالت “زاکسن آنهالت” آلمان که برای اسکان و اقامت پناهندگان آماده شده بود شب شنبه از طرف گروهی ناشناس هدف حملات تیراندازی قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، یک اقامتگاه پناهندگان در ایالت “زاکسن آنهالت” آلمان هدف شلیک گلوله بیگانه ستیزان قرار گرفت.

پلیس تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. به گفته یک سخنگوی پلیس هیچ یک از مامورانی که در زمان تیراندازی در ساختمان حضور داشتند مجروح نشدند. چندین پنجره این ساختمان به دلیل شلیک گلوله شکسته است. گشتن به دنبال عامل یا عاملان این حمله هنوز نتیجه ای به دنبال نداشته است.

وزیر داخله این ایالت آلمان این حمله را به عنوان اقدامی موذیانه و بزدلانه محکوم کرده و تاکید کرد که ما همه اقدامات لازم برای دستگیری عاملان این واقعه و مجازاتی عادلانه علیه آن ها را انجام می دهیم.

پلیس و دادستانی این ایالت آلمان این اقدام را نشان دهنده افسار گسیختگی بیگانه ستیزان دانستند که دولت و جامعه باید مشترکا با آن مقابله کنند.

این ساختمان اواخر هفته گذشته نیز هدف حملات بیگانه ستیزان و پرتاب سنگ قرار گرفته بود که خسارت هایی را به همراه داشت.

در دسامبر سال گذشته نیز افرادی ناشناس این ساختمان اداری سابق را شبانه غرق آب کردند به طوری که غیر قابل سکونت شده و آسیب های وارده به آن ۸۰ هزار یورو بود.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است حدود هشتاد پناهنده در این ساختمان اسکان یابند.