مقتدا صدر رییس جریان “صدر عراق به “تیپ بغداد” گروهان های صلح دستور آماده باش برای دفاع از شهر بغداد پایتخت کشور را داد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه اینترنتی “سومریه نیوز” رییس جریان صدر همچنین از دولت عراق خواست به جای جمع پول، به خطر عظیمی که بغداد را تهدید می کند، توجه داشته باشد.
صدر این سخن را در پاسخ به سوال لشکر یکم از گروهان های صلح درباره مقابله با تلاش نیروهای شر به منظور ناامن جلوه دادن شهر برای اهالی آن بیان کرد.
وی ادامه داد: طرح جهاد برای حمایت از عراق و بغداد باید ادامه یابد، ما نسبت به خطر عظیمی که بغداد را تهدید می کند بسیار هشدار دادیم اما گوش شنوایی نبود.
صدر خاطر نشان کرد، از تیپ بغداد در گروهان های صلح می خواهم آماده و منتظر فرمان دفاع از شهر باشند، البته این موضوع ما را از توجه به اصلاحات سیاسی دولت باز نمی دارد و ما همچنان خواستار اصلاحات اساسی برای تمام احزاب و دور شدن شبح طایفه گری از عراق هستیم.
صدر یادآور شد، حملات داعشی ها ما را از ادامه این مسیر باز نمی دارد و نمی تواند باعث شود که فاسدان بگریزند، تمام امید من به ارتش دلاور عراق و نیروهای امنیتی برای دفاع از بغداد و وجب به وجب خاک عراق است.
بنابر این گزارش تروریست های مسلح به یک مقر ارتش عراق در “ابو غریب” در غرب بغداد حمله کردند اما نیروهای امنیتی این حمله را خنثی کردند.
در همین حال فرماندهی عملیات بغداد فرار خانواده های ابو غریب را تکذیب کرد و از مردم خواست به شایعات گوش ندهند.