رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، از احیای ضربتی مواد توارثی گیاهان در کشور خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ بهزاد سرخی گفت: دو طرح در حوزه گیاهی در جهاد کشاورزی پیگیری می‌‌شود که از این به بعد در معاونت علمی نیز به صورت ویژه مورد بررس قرار خواهد گرفت.

وی افزود: احیای ضربتی مواد توارثی گیاهی یکی از این طرح‌هایی است که با حفظ ذخایر ژنتیکی رابطه مستقیمی دارد و تاکنون در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شد؛ امیدواریم با حمایت‌های معاونت علمی به نتیجه برسد.

به گفته سرخی، تجهیز و نوسازی بانک‌های ژن گیاهی کشور نیز دیگر طرحی است که نیاز به اجرای فوری و حمایت ستاد توسعه زیست فناوری دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای برنامه پدافند غیرعامل برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی یکی از مهم‌ترین اهداف کارگروه ذخایر ژنتیکی است، طرح‌هایی که در این حوزه مورد تصویب قرار می‌گیرد نیز بر همین اساس طراحی می‌شود.

رئیس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با بیان اینکه حفظ گونه‌های در معرض خطر انقراض یک از ضروریات کارگروه است، بیان کرد: اگر گونه‌های ارزشمند در معرض انقراض را حفظ نکنیم با کوچکترین اتفاق یا حادثه‌ای آنها را برای همیشه از دست خواهیم داد.