یک نماینده مصری که به سبب میزبانی سفیر رژیم صهیونیستی، در پارلمان به سمت او کفش پرتاب کردند، گفت: “هر چه می خواهید بگویید، من به کنست (پارلمان اسرائیل) خواهم رفت.”

به گزارش پرس شیعه؛ توفیق عکاشه روز یک شنبه در واکنش به اعتراضهای شدید در صفحۀ تویتر خود نوشت: هر جا دلم بخواهد می روم و بله، به کنست (پارلمان اسرائیل) خواهم رفت.. شما ابتدا پیمان سازش را لغو کنید، بعد با من صحبت کنید.”

عکاشه، پیش از این سفیر رژیم صهیونیستی را در خانه اش به حضور پذیرفته و اعلام کرده بود که قصد دارد به اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) سفر کند.

پس از این موضع گیری هنگام حضور در پارلمان، کمال احمد دیگر نماینده پارلمان کفش خود را به سوی او پرتاب کرد.

عکاشه، سپس ضمن ناسزاگویی به کمال احمد نوشت: به خدا قسم بلایی بر سرت بیاورم که در عمرت ندیده باشی.

درپی درخواست شماری از نمایندگان مصر برای لغو نمایندگی توفیق عکاشه، به سبب تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پارلمان این کشور رسیدگی به پرونده او را به کمیسیون تحقیق واگذار کرد.