یکصد و هفدهمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ یکصد و هفدهمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع بررسی قاعده وضع لفظ برای روح معنا از دیدگاه امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی از دوم نظر مباحث هستی شناسانه و علم اصول (جلسه دوم)، چهارشنبه ۱۲ اسفندماه در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.

در این جلسه باحجت الاسلام یدالله یزدان پناه به ارائه موضوع می پردازد و اعضای گروه در این جلسه حضور دارند.

این جلسه عرفان، چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه از ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.