دبیرکل جنبش انصار الله یمن در سخنانی به بررسی تحولات جدید منطقه و یمن پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ عبدالملک بدرالدین دبیرکل جنبش انصارالله یمن تاکید کرد هدف عربستان سعودی از تشدید حملات نظامی به یمن، راضی کردن دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکاست.

بدرالدین افزود: متجاوزان امیدوار بودند نبردها در یک هفته یا یک ماه پایان یابد، اما از پایداری ملت یمن غافلگیر شدند. متجاوزان در تلاش خود برای خرابکاری امنیتی در یمن به شدت شکست خوردند.

عبدالملک بدرالدین با اعلام بسیج عمومی گفت: دشمن به طور گسترده بر منطقه ساحل متمرکز است و ما در موضع دفاعی قرار داریم. پیروزی به ایمان، صبر، بصیرت و فداکاری نیاز دارد. محاسبات مادی قدرت های استکباری در برابر انسان مومنی که به خداوند باور دارد، فرو می پاشد. وعده الهی به پیروزی جدی است و انسان مومن باید بر این اساس عمل کند. برخی کشورها به مزدوری برای اجرای طرح های دیگران تبدیل شده اند و رژیم سعودی هم چنین وضعی دارد. جهاد فریضه الهی برای همه بندگان صالح خداست که در دنیا و آخرت برای آنها نتیجه دارد.

بدرالدین افزود: آزادگان جهان گزینه ای جز رویارویی با شرورها ندارند. عملیات ما در برابر متجاوزان بر اساس اصول قرآنی و وظیفه ای شرعی و واجب است. نتیجه هر نوع سلطه خارجی بر یمن از بین رفتن امنیت و کرامت مردم خواهد بود. دفاع ملت یمن، دفاع مشروع در برابر متجاوزان است.

وی تصریح کرد: رژیم سعودی نگران شکست در صحنه یمن است، زیرا در این صورت نقش خود را در آینده به عنوان مزدور انحصاری آمریکا در منطقه از دست خواهد داد. پس از مرگ عبدالله، آمریکا صحنه یمن را به رژیم سعودی واگذار کرد تا به طور جدی مزدوری خود را برای واشنگتن ثابت کند.

به نوشته تسنیم، الحوثی خاطر نشان کرد: در میدان سوریه هم آمریکا به رژیم های مزدورش فرصت داد تا مزدوری خود را نشان دهند. امروز مزدوران آمریکا به واشنگتن پول می پردازند تا از مزدوری آنها راضی شود. مزدوران آمریکا در برابر هر نوع توبیخ واشنگتن، برای خوش خدمتی و مزدوری بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، مرحله جدیدی در صحنه جهانی آغاز شد و اولویت ها تغییر می کند.

رژیم سعودی که ثروتمندترین کشور بود، امروز مجبور به استقراض شده است. دشمنان درمانده شده اند و تجاوز به یمن برای آنها هزینه سنگینی بر جای گذاشته است و هزاران نفر از آنها کشته شده اند. اگر تاثیر بعضی از تحولات نبود، با پایداری بیشتر می شد شکست سنگین و زودهنگامی را به دشمن وارد آورد.