نویسنده و تحلیلگر فلسطینی از برخورد دوگانه رسانه های مصری با پرونده محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر و ملاقات آشکار نماینده مجلس این کشور با سفیر رژیم صهیونیستی در قاهره برای عادی سازی روابط به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ خانم لطیفه اغباریه با انتشار مطلبی در روزنامه رای الیوم نوشت: یکی موضوعاتی که رسانه های مصری مکرر به آن می پردازند همان پرونده محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر به اتهام درز دادن اسناد دولتی است. مرسی در این پرونده به جاسوسی برای قطر متهم شده است.

عادی سازی روابط مصر با اسراییل حلال!

وی افزود: ما بیشتر از آنچه که خود را در جایگاه قاضی در این پرونده قرار دهیم، می خواهیم به رسانه های مصری انتقاد کنیم که چرا به طور گسترده به این پرونده می پردازند. می خواهیم بپرسیم که چرا این رسانه ها به طور کمرنگ به موضوع استقبال توفیق عکاشه عضو پارلمان مصر از حاییم کورین سفیر اسرائیل در قاهره، در خانه اش می پردازند؟ چرا جاسوسی برای قطر ( اتهام جاسوسی مرسی برای قطر) حرام است و اظهار عادی سازی روابط با اسرائیل حلال؟ نمی دانیم در اتاقی پشت درهای بسته چه نقشه ای می کشند.

مصطفی بکری از خبرنگاران مصری به شدت در شبکه “صدی البلد” از عکاشه انتقاد کرد و با تعجب پرسید که چطور عکاشه جرات کرده است که حاییم کورین سفیر اسرائیل در قاهره را به ضیافت شام در خانه اش دعوت کند. عکاشه اسم این کار را چی می تواند بگذارد؟ جلسه سه ساعته آنها چه معنایی داره؟ درباره مسائل سیاسی و اقتصادی و رودخانه نیل و نظایر آنها بحث می کنند. یعنی عضو پارلمان مصر بدون اجازه پارلمان جلسه می گذارد؟ این امر در پارلمان مصر بی سابقه است. عکاشه به کشور اهانت و از مصونیت خود برای جلسه گرفتن با سفیر اسرائیل سوء استفاده کرد. درباره اینکار چه می توان گفت؟ این کار عکاشه به معنای فروختن خود در بازار برده فروشان به سفیر اسرائیل بود.

رسانه های رژیم اسرائیل گفتند: عکاشه با سفیر اسرائیل درباره راههای همکاری در زمینه های اقتصادی و کشاورزی و آموزشی صحبت کرد. فضای این دیدار مثبت بود. عکاشه یک بار دیگر هم قرار شده با سفیر اسرائیل ملاقات کند. سفیر اسرائیل به عکاشه گفت که مصری ها را خوب می فهمد.