علی مشمیع فعال و فرزند “حسین مشیمع” از رهبران انقلابی و زندانی بحرینی، ادعای اخیر شبکه سعودی “العربیه” علیه پدرش را رد کرد و آن را در راستای تداوم دروغ پردازی و حمله تبلیغاتی آل سعود و آل خلیفه علیه رهبران معارض بحرینی دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت منامه پست، علی مشیمع گفت: این دروغ پردازی و حمله تبلیغاتی و رسانه ای برای تامین چند هدف سیاسیِ ائتلاف سه جانبه شیطانی “آل سعود- آل خلیفه – صهیونیستها” به راه افتاده است.

وی افزود: این ائتلاف درخصوص نقشه ای به توافق رسیده است که به دنبال متهم کردن شیعیان به تروریسم به منظور تشدید فتنه انگیزی طائفه ای و جلوه دادن آنها به عنوان اهرم ایران و خطری برای اهل سنت است؛ همان طور که به تازگی در سخنان وزیر کشور بحرین نمود پیدا کرد.

فیلم دروغین العربیه علیه انقلابیون بحرین، حزب الله و ایران

شبکه تلویزیونی سعودی “العربیه” شنبه شب فیلمی در راستای دروغ پردازی و حمله تبلیغاتی خود علیه مخالفان بحرینی و محور حزب الله لبنان و ایران را با عنوان “بحرین…صندوق فوریه” پخش کرد.

در این فیلم تصاویری از آنچه اعترافات علی المشیمع خوانده شده بود، پخش شد.

تکذیب فیلم العربیه در باره حسین مشیمع
علی مشیمع بخش های مربوط به “حسین مشیمع” پدرش در این فیلم را رد و خاطرنشان کرد که پدرش از لحظه بازداشت هرگز نپذیرفته است که با وی به عنوان یک مجرم یا گناهکار برخورد شود و موضعگیری های وی در جریان بازجویی و شکنجه و دادگاه گواه این مدعا است؛ حتی وی از دیدن خانواده اش برای تقریبا دوسال محروم شد زیرا با پوشیدن لباس زندان مخالفت کرد و وی بر موضع خود مبنی بر اینکه زندانی سیاسی است، تاکید می کند.

شکنجه رهبران بحرینی برای اعتراف در زندان

علی مشیمع گفت: پدرش به همراه عبدالوهاب حسین از دیگر رهبران مخالف بحرینی در جلسه دادگاه به موضوع تصاویر منتشر شده در شبکه العربیه اشاره کردند و گفتند که از آنها زیر شکنجه وحشیانه خواسته شده بود که از دیکتاتور حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین عذرخواهی تلویزیونی کنند اما آنها نپذیرفته و هریک موافقت کرده بودند که دیدگاه سیاسی و مواضع خود در همراهی با انقلاب و شرح شرایطی که بر آن گذشت را بیان کنند.

وی توصیف کردن این دیدگاهها و مواضع به عنوان “اعتراف” را رد کرد و افزود: آنها بی گناه هستند و فقط دیدگاهها و مواضع خود را بیان وحوادث را شرح داده اند.

دفاع مشیمع از ملت بحرین در برابر استبداد

علی مشیمع تاکید کرد که پدرش موضع خود درباره فساد و استبداد در بحرین را بیان کرده و آن را منکر نیست و از ملت خودش برای برخورداری از زندگی شرافتمدانه و با عزت دفاع می کند.

وی تصریح کرد: سرنگونی نظام آل خلیفه همچنان یک هدف به شمار می رود و همه تلاش ها برای پایان یافتن استبداد آل خلیفه و اشغالگری سعودی و سلطه گری غرب انجام خواهد شد.

پنج سال شکست آل خلیفه در خاموش کردن شعله انقلاب

علی المشیمع گفت: بعد از گذشت پنج سال از شکست نظام آل خلیفه در خاموش کردن شعله انقلاب و نبود رهبران مخالف (زندانی)، متوسل شدن آنها (مسئولان بحرینی و سعودی) به یک شبکه “منحط” و خبرنگار مزدور دلیل ورشکستی آنها است. دلارهای نفتی در زیباسازی چهره زشت و پلید آنها شکست خورده است.