یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقات اصفهان به عنوان واحد فنی و مهندسی نمونه استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزیده شد.

به گزارش پرس شیعه؛ یک شرکت دانش بنیان، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (با مجوز فناوری شماره ۹۴۲۱۰۷۸) با توجه به اهمیت مساله محیط زیست و ارزش آب به عنوان رکن توسعه پایدار، سلامت، صنعت، رفاه ، کشاورزی، انرژی و گردشگری با ایده رفع مشکلات زیست محیطی و کم آبی کشور فعالیت تخصصی خود را در قالب طراحی و ساخت تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب صنعتی و بهداشتی آغاز کرد.

این شـرکت دانش بنیان با بیش از دو دهه فعالیت مرتبط در صنعت آب و فاضلاب و پروژه‌های زیست محیطی یکی از شرکت‌های فعال و پیشرو در زمینه مهندسی آب و فاضلاب؛ طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی تصفیه خانه‌های فاضلاب است.

«ساخت پکیج‌های نوین تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش رشد تلفیقی» به شماره ثبت ۶۵۵۴۴، «آکنه معلق نیلفام مورد استفاده در تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب» به شماره ثبت ۶۶۳۴۳ و «ساخت پکیج‌های نوین تصفیه شیمیایی فاضلاب‌های صنعتی» به شماره ثبت ۶۷۲۰۸ از جمله مهمترین فناوری‌های ساخته شده توسط این شرکت دانش‌بنیان است.