وزارت خارجه آمریکا، مخالفان سوری را ترغیب کرد که در مذاکرات ژنو در روز جمعه بدون پیش شرط شرکت کنند.

به گزارش پرس شیعه، وزارت خارجه آمریکا گفت که لازم است گروههای مخالف سوری فرصت تاریخی برای حضور در مذاکرات صلح روز جمعه در ژنو را بدون پیش شرط غنمیت بشمارند.

روزنامه القدس العربی با اعلام این مطلب به نقل از مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: “گروههای مخالف فرصتی تاریخی برای رفتن به ژنو و پیشنهاد راهکارهای جدی وعملی برای اجرای آتش و بستر سازی رسیدن کمک های انسانی و سایر اقدام های اعتماد ساز دارند و لازم است این کار را بدون پیش شرط انجام دهند”.

هیئت عالی مذاکره ‌کننده مخالف در ریاض در دو روز اخیر نتوانسته است تا به جمع بندی و توافق درباره ساختار هیئت شرکت کننده خود در مذاکرات ژنو برسد.

سالم المسلط سخنگوی هیئت عالی مذاکره ‌کننده مخالفان در ریاض اعلام کرد که گفت وگوهای این هیئت امروز پنجشنبه قرار است از سرگرفته شود.