یکی از رهبران گروه های مخالف سوری تمام شرایط را برای ازسرگیری مذاکرات سوری ها مهیا دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه النشره، «قدری جمیل» رئیس حزب اراده مردمی و عضو جبهه تغییر و آزادی سوریه با بیان اینکه نادیده گرفتن شرایطی که برای ازسرگیری مذاکرات سوری-سوری مهیا گردیده دشوار است، تصریح کرد که این مذاکرات هفتم ماه مارس در ژنو آغاز خواهد شد.

وی که از رهبران گروه های مخالف دولت سوریه است همچنین اظهار داشت که شرایط در مرحله قبلی برای مذاکرات مهیا نبود اما در حال حاضر شرایط برای آغاز مذاکرات فراهم است.

قدری جمیل گفت: روند پیش رو دشوار و سخت است اما ما باید دوباره نشستن پشت میز مذاکرات را امتحان نماییم و به توافق نهایی برای آتش بس دست پیدا کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه اقدامات ترکیه در رابطه با سوریه نابود کردن تصمیم شورای امنیت بین المللی است، تاکید کرد که جامعه بین الملل باید تجاوزات ترکیه را متوقف کرده و این کشور را به احترام گذاشتن به تصمیمات شورای امنیت ملزم نماید.