جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود در یمن به پایگاه نظامی «العرقوب» در شهر صنعاء یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به یورش های وحشیانه خود در یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات وحشیانه، پایگاه نظامی «العرقوب» واقع در شهر صنعاء طی چند نوبت هدف حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

در همین حال، حملات خمپاره ای به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی «جیزان» و «نجران» همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به بمباران مناطق مسکونی و شهروندان یمنی در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند.

در همین ارتباط، مناطق مختلفی از استان های «صعده» و «البیضا» هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.