بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر بحرین اعلام کرد که حدود ۳۱ نفر در بحرین از ۱۸ تا ۲۴ ژانویه جاری بازداشت شده اند.

به گزارش پرس شیعه، این بنیاد که مقرش در واشنگتن پایتخت آمریکاست، در گزارش هفتگی خود خاطرنشان کرد، ۴ کودک در میان افراد بازداشت شده به چشم می خورد.

بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر بحرین در گزارش خود تصریح کرد، دادگاههای جنایی و تجدید نظر بحرین در این مدت همچنین حدود ۲۴۰ سال حکم حبس برای ۱۳ نفر صادر کردند و محاکمه ۵۹ نفر که اتهامهای آنها سیاسی است نیز به تعویق افتاد.